HVC.

over HVC.


In Nederland zijn we het er allemaal over eens: onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen moeten in een schone wereld leven. Om dit te bereiken is nu actie nodig. En dit moeten we samen doen. Met expertise in huis over de hele energie- en afvalketen zijn wij in staat om samen met onze gemeenten, waterschappen en andere partijen concrete duurzame doelen te realiseren.


Wij helpen gemeenten en waterschappen hun klimaatdoelstellingen op het gebied van energie en hergebruik te behalen. We ontwikkelen warmtenetten om aardgasvrije wijken te realiseren in samenwerking met inwoners, gemeenten en woningcorporaties. De warmte die we produceren met onze bio- en afvalenergiecentrales benutten we als bron voor onze warmtenetten.


 Energie- en afvalbedrijf

Alkmaar – Dordrecht – Velsen

Er werken circa 1300 mensen bij HVC, zowel denkers als doeners.

Bekijk vacatures
Delen via

wie zijn we


Wij zijn een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 51 gemeenten en 8 waterschappen. Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Zo zetten we samen stappen naar minder CO2-uitstoot.


wat we doen


We houden ons bezig met 11 hoofdactiviteiten: warmteontwikkeling- en levering, windenergie, zonne-energie, levering van duurzame energie, energieproductie uit biomassa, gescheiden inzameling, beheren openbare ruimte, recycling, vergisting /compostering, energieproductie uit restafval, en slibverbranding.


werken bij HVC?


Wij geloven dat je samen altijd verder komt. Daarom werken we samen met onze gemeenten, waterschappen en andere partijen aan onze duurzame missie om Nederland schoner te maken. Een schone wereld. We doen het gewoon.Interesses

Automatisering/IT

Bedrijfskundig

Big Data

Meer

Talenten

Flexibiliteit (Emotioneel)

Initiatief (Motivatie)

Innovativiteit (Intellectueel)

Meer

Vacatures

Traineeship Warmte

Alkmaar of Dordrecht

Bekijk vacature