Jij stelt jaarlijks, samen met het team, de integrale meerjarenonderhoudsplanning en -begroting op voor het planmatig onderhoud. Werken conform GROTIK zit in jouw DNA. Het verder optimaliseren van de werkwijze is de uitdaging voor het team de komende jaren. Vanwege de energietransitie wordt het aandeel installatietechniek binnen het planmatig onderhoud steeds groter en complexer.