Traineeship Warmte

Bij hvc krijg je als trainee de kans om in de voorhoede van de warmtetransitie een complex vraagstuk aan te pakken vanuit een organisatie met maatschappelijke drijfveren die daadwerkelijk ook uitvoert. Niet alleen analyseren en nadenken, maar er daadwerkelijk voor zorgen dat er een schop de grond ingaat.


Wat ga jij doen

HVC Warmte is op steeds meer plaatsen actief. Hierdoor neemt de hoeveelheid werk toe. We zaaien vooral door menskracht te investeren, in de verwachting daar over enkele jaren de vruchten van te plukken. De beoogde oogst is een sterke groei van het aantal aan te sluiten klanten en weq’s. De groei(prognose) is niet de uitkomst van een uniform proces. De warmtetransitie kent altijd ook een lokale dynamiek. Wat in de ene gemeente een kans is, hoeft dat elders niet te zijn. Elk warmte-cluster heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en eigen unieke lokale omstandigheden. Soms is de lokale overheid initiator van gesprekken over warmtenetten. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen. HVC is bij uitstek in staat om met die - steeds verschillende - lokale dynamiek rekening te houden. We zoeken niet hijgerig naar snelle transacties maar investeren in langdurige samenwerkingsrelaties. Zo ontplooien we een divers palet van ontwikkel- en realisatiekansen:  De bestaande netten in de regio Alkmaar en Dordrecht zullen de komende jaren verder doorgroeien. Focus ligt hier op verdichting. Omdat het laaghangende fruit (grote bestaande gebouwen) hier al aangesloten is, verschuift het accent naar aansluitingen van individueel verketelde woningen. HVC wil niet alleen uitvoerder zijn maar juist maatschappelijke partner in deze transitie, waarbij de uitrol van warmtenetten een belangrijk middel is maar geen doel op zich.

Waar word je onderdeel van?

HVC.

Er werken circa 1300 mensen bij HVC, zowel denkers als doeners.
Samen werken we aan oplossingen voor een schone wereld.

Alkmaar – Dordrecht - Velsen

Bekijk bedrijf
Solliciteren
Delen via

Interesses

Circular business

Circularity

Climate Change

Duurzaamheid

Hydraulic Engineering

Industrial design

Infra / Civiele techniek

Machinebouw

Mechatronica

Renewable Energy

Solar Technology

Sustainable Energy

System-thinking

Technisch

Meer

Talenten

Ambitie

Inzet

Luisteren

MeerWat bieden wij


Wie zijn wij

even voorstellen

energie

De energie, die we aan gemeenten en inwoners leveren, wekken we steeds duurzamer op. Gft zetten we om in groen gas. Warmte van onze installaties gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon en wind benutten we waar het kan. We onderzoeken de mogelijkheden voor andere duurzame warmtebronnen (geothermie, oppervlakte- en rioolwater) en realiseren waar mogelijk projecten.

hergebruik

Het afval dat we inzamelen bij de mensen thuis en bij de afvalbrengstations, recyclen we zoveel mogelijk tot nieuwe producten. Want waar mensen afval zien, zien wij waardevolle grondstoffen. Dus ‘echt’ weggooien, doen we steeds minder. Meer en meer afval, zoals plastic en papier, krijgt een tweede leven, een derde leven of zelfs een vierde. Dat hergebruiken levert niet alleen een schonere leefomgeving voor iedereen op, maar ook inkomsten die we in meer duurzaamheid investeren.

Procesregisseur Vastgoedbeheer

Hillegom

Bekijk vacature

Projectmanager Nieuwbouw

Hillegom

Bekijk vacature

Junior Product Manager

Nieuw-Vennep

Bekijk vacature

Junior Digital Consultant

Amstelveen

Bekijk vacature

Stage Operations team (HBO)

Leusden

Bekijk vacature